Lauge er et nordisk drengenavn, der betyder fælle. Person med hvem man har noget fælles. Arbejds-, bord-, by(s)-, drikke-, embeds-, fag-, forbunds-, kamp-, lidelses-, menings-, rejse-, trosfælle. Person der står i nært venskabsforhold til en anden.